Ліцензійна угода

На цій сторінці описані умови, які регулюють використання певних цифрових продуктів Blauberg Group.

1. Загальні правила та визначення

1.1. При перегляді та будь-якому іншому використанні сайтів Blauberg Group та інформації, матеріалів, баз даних або контенту (надалі – «матеріали», «інформація», «вміст»), зазначених на сайтах Blauberg Group, Ви без обмежень чи застережень приймаєте та даєте повну безвідкличну згоду на дотримання всіх умов, викладених у даних Правилах користування сайтами Blauberg Group (надалі – «Правила»).

1.2. Blauberg Group залишає за собою право у будь-який час змінювати, додавати або видаляти частини цих Правил шляхом оновлення цього повідомлення. Зміни вважаються внесеними з моменту їх відображення в Правилах на будь-якому з сайтів Blauberg Group. Перед кожним використанням будь-якого з сайтів Blauberg Group Ви зобов’язуєтесь ознайомитись з цими Правилами, а продовжуючи використовувати сайти Blauberg Group, Ви погоджуєтесь на будь-які зміни, зазначені в Правилах на момент використання таких сайтів.

1.3. Blauberg Group зберігає за собою право в будь-який час та з будь-якої причини видалити будь-який вміст на сайтах Blauberg Group та персонально чи в загальному порядку змінити, призупинити або припинити доступ до сайтів Blauberg Group, включаючи доступність будь-якої інформації або матеріалів без повідомлення або відповідальності за такі дії.

1.4. Ви зобов’язані користуватися сайтами Blauberg Group у порядку, що не може завдати шкоди сайтам Blauberg Group чи будь-якому серверу чи мережі, які використовуються сайтами Blauberg Group, або заважати іншим особам користуватися сайтами Blauberg Group. Не дозволяється використовувати сайти Blauberg Group для будь-якої незаконної діяльності, у тому числі (але не виключно) - розсилати, використовувати, копіювати, публікувати і давати дозвіл на публікації непристойного, загрозливого, наклепницького, образливого характеру; розсилати будь-які рекламні або подібні їм матеріали.

1.5. Невід’ємною частиною даних Правил є Політика конфіденційності сайтів Blauberg Group (надалі – «Політика конфіденційності»). У разі виникнення будь-яких запитань, зауважень чи скарг щодо сайтів Blauberg Group, Ви можете зв’язатись з Blauberg Group шляхом надіслання повідомлення через форму зворотного зв’язку.

1.6. Якщо будь-який з пунктів даних Правил виявиться незаконним, таким, що не має юридичної сили, або з будь-якої причини не може бути основою для подання позову, такий пункт вважатиметься невключеним до даних Правил і не впливатиме на дійсність та можливість подання позову на підставі будь-яких інших пунктів.

2. Вміст сайтів Blauberg Group

2.1. Всі матеріали та інформація, що розміщені на сайтах Blauberg Group, захищені авторським правом і можуть використовуватися лише у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо на інше не надана пряма письмова згода Blauberg Group чи будь-якої третьої особи, якщо Blauberg Group вважатиме отримання такої згоди необхідним. Blauberg Group в тому числі, але не виключно, належать наступні виключні майнові права на матеріали та інформацію, розміщені на сайтах Blauberg Group: виключне право на використання матеріалів та інформації в будь-якій формі та будь-яким способом, в тому числі, але не виключно наступними способами: опублікування, публічна демонстрація, публічний показ, відтворення будь-яким способом та в будь-якій формі, переклад, переробка, адаптація та інші подібні зміни, включення як складової частини в бази даних, збірники та тому подібне, розповсюдження будь-яким способом, відчуження будь-яким способом, передача в користування (оренду) та інше, експорт матеріалів та інформації, імпорт матеріалів та інформації, експорт змінених матеріалів та інформації, імпорт змінених матеріалів та інформації та інші дії; виключне право дозволяти використання матеріалів та інформації; виключне право перешкоджати неправомірному використанню матеріалів та інформації; інші майнові права інтелектуальної власності на матеріали та інформацію.

2.2. Використання будь-якої інформації та матеріалів, що відображаються на сайтах Blauberg Group, можливе лише для особистого, некомерційного користування. Будь-яка копія інформації та матеріалів з сайтів Blauberg Group, зроблена та розповсюджувана Вами у будь-яких цілях, повинна також містити ці Правила.

2.3. Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати, використовувати одноразово чи багаторазово будь-який вміст сайтів Blauberg Group у будь-яких суспільних чи комерційних цілях без письмової згоди Blauberg Group чи будь-якої третьої особи, якщо Blauberg Group вважатиме отримання такого дозволу необхідним.

2.4. При будь-якому використанні, в тому числі, але не виключно, копіюванні чи завантаженні, будь-якого вмісту сайтів Blauberg Group, усі повідомлення про авторське право чи інші вказівки на авторську приналежність, в випадку їх наявності на такому вмісті, мають бути Вами збережені.

2.5. Blauberg Group не гарантує та не заявляє, що користування матеріалами та інформацією, що відображені на сайтах Blauberg Group, не порушить права третіх осіб. Будь-яка продукція, послуга, програма чи технологія, описані на сайтах Blauberg Group, можуть бути предметом інших прав інтелектуальної власності (включаючи, але не обмежуючись, авторське право, право товарних знаків чи патентні права), що належать Blauberg Group чи третім особам. Blauberg Group зберігає за собою будь-яке право, прямо не зазначене у цих Правилах. 

2.6. Зображення людей чи місць, що розміщені на сайтах Blauberg Group, є власністю Blauberg Group та може використовуватись лише з прямого письмового дозволу Blauberg Group чи будь-якої третьої особи, якщо Blauberg Group вважатиме отримання такого дозволу необхідним. Будь-яке несанкціоноване використання вищезазначених зображень може порушити законодавство про авторське право, товарні знаки, про недоторканність особистого життя та гласність і інші законодавчі та нормативно-правові акти.

2.7. Інформація та матеріали, які наведені на сайтах Blauberg Group, розміщуються лише для інформації, вони не є підставами для виникнення юридично обов’язкових відносин чи створення таких відносин, крім випадків, коли прямо зазначене інше. Інформація та матеріали про Blauberg Group та продукцію, послуги, програми чи технології, наведені на сайтах Blauberg Group, надаються лише для загального інформування про асортимент продукції Blauberg Group, така інформація та матеріали не є пропозицією, крім випадків, коли прямо зазначене інше.

2.8. Blauberg Group попереджає, що факт існування посилань на сайтах Blauberg Group на будь-які інші сайти не вказує на схвалення чи підтвердження будь-якої інформації або матеріалів, що містяться на таких сайтах. Blauberg Group не несе відповідальності за вміст будь-якого сайту, посилання на який є на сайтах Blauberg Group. Користування такими сайтами, навіть при використанні посилань, зазначених на сайтах Blauberg Group, здійснюється Вами на власний ризик.

3. Інформація та матеріали, надані користувачами

3.1. За виключенням Вашої особистої інформації (зазначеної у Політиці конфіденційності), будь-яке повідомлення з інформацією або матеріалами, які Ви надсилаєте на сайти Blauberg Group, в електронній чи іншій формі, включаючи, але не обмежуючись, будь-які ідеї, концепції, техніки, ноу-хау, дані, питання, зауваження, пропозиції чи подання, вважатимуться неконфіденційними та невласними. Будь-яка інформація та матеріали, які Ви надсилатимете на сайт Blauberg Group, можуть бути використані Blauberg Group у будь-яких цілях, включаючи, розробку; виготовлення та торгівлю продукцією, послугами, програмами чи технологіями; опублікування; публічну демонстрацію; публічний показ; відтворення будь-яким способом та в будь-якій формі; переклад; переробку; адаптацію та інші подібні зміни; включення як складової частини в бази даних, збірки та тому подібне; розповсюдження будь-яким способом; відчуження будь-яким способом; передача в користування (оренду) та інше; експорт інформації або матеріалів; імпорт інформації або матеріалів; експорт змінених інформації або матеріалів; імпорт змінених інформації або матеріалів та інші дії.

3.2. Подаючи інформацію та матеріали до сайтів Blauberg Group, Ви безвідклично передаєте Blauberg Group, назавжди відмовляєтесь та погоджуєтесь ніколи не пред’являти авторські права, «моральні» права, права на гласність чи приватне життя або інші права інтелектуальної власності чи права власності, які Ви можете мати на таку інформацію та матеріал. 

3.3. Користуючись сайтами Blauberg Group, Ви можете подати, або Blauberg Group може зібрати, певну обмежену інформацію про Вас та Ваше користування сайтами Blauberg Group. 

4. Гарантії та відповідальність Blauberg Group

4.1. Інформація та матеріали сайтів Blauberg Group надаються за принципом «як є» («as is») без будь-яких гарантій, включаючи гарантії на придатність продукції, послуг, програм чи технологій для конкретних цілей. Вміст сайтів Blauberg Group використовується Вами виключно на власний ризик та в ознайомчих цілях. 

4.2. Blauberg Group не гарантує точності і повноти інформації, матеріалів, що надаються на сайтах Blauberg Group. Blauberg Group та будь-які інші фізичні чи юридичні особи, які співпрацюють у розробці та створенні сайтів Blauberg Group, не несуть жодної відповідальності за всі можливі збитки, включаючи прямі та непрямі, навмисні та випадкові, що можуть виникнути чи бути наслідком доступу, використання чи нездатності використати інформацію та матеріали, наведені на сайтах Blauberg Group, та/або за будь-які помилки чи недоліки в інформації або матеріалах, розміщених на сайтах Blauberg Group. 

4.3. Blauberg Group не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які сталися в результаті користування Вами або неможливості користування сайтами Blauberg Group, послугами або програмним забезпеченням або в результаті будь-якого вмісту сайтів Blauberg Group. 

4.4. Blauberg Group може в будь-який час змінювати, доповнювати чи покращувати будь-яку інформацію, продукцію, послуги, програми та технології, які описані на сайтах Blauberg Group, без повідомлення про це. У випадку старіння будь-якої інформації, продукції, послуги, програми та технології Blauberg Group не зобов’язується оновлювати їх.

В ЦИФРАХ

 • 7

  Заводів вентиляційного обладнання та аксесуарів, розташованих у Європі

 • 24

  Кількість торгівельних представництв у 15 Країнах в усьому світі

 • 100+

  Більш ніж 100 млн. вентиляторів, зроблених нами

 • 110

  Кількість країн, у яких продається наша продукція