Lisans Anlaşması

Bu sayfanın amacı, Blauberg Grup tarafından sağlanan bazı dijital ürünler kullanma şartları belirlemektir.

1. Genel Kurallar ve Tanımlar

1.1. Blauberg Grubu web sitelerini ve burada bulunan, bilgi, materyal, veri tabanı veya içeriği (bundan böyle "Materyaller", "Bilgi" ve "İçerik") görüntüleyerek veya başka şekilde kullanmak suretiyle, işbu Şartlar'da (Bundan böyle "Kullanım Şartları" olarak anılacaktır) belirtilen tüm şart ve koşulları koşulsuz ve geri döndürmez biçimde kabul etmiş olursunuz.

1.2. Blauberg Grubu, bu beyanı herhangi bir zamanda güncelleyerek söz konusu Kullanım Koşullarının herhangi bir unsurunu değiştirme, ekleme veya hariç tutma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Blauberg Grubu web sitelerinin herhangi birinde yayınlanan Kullanım Koşullarının güncellenmesiyle birlikte geçerli sayılır. Blauberg Grubu web sitelerinden herhangi birini kullanmadan önce Kullanım Koşullarını okumanız gerekir. Blauberg Group web sitelerini kullanmaya devam ederseniz, söz konusu web sitelerini kullanırken olduğu gibi Kullanım Koşullarında önceden yapılmış tüm değişiklikleri kabul etmiş olursunuz.

1.3. Blauberg Group, herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda Blauberg Grubu web sitelerinde yayınlanan içerikleri silmek hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, Blauberg Grubu, herhangi bir bilgi veya materyale veya Blauberg Grubu web sitelerine önceden haber vermeksizin veya böyle bir işlemden sorumlu tutulmaksızın kişisel veya genel olarak  erişimi kısıtlayabilir veya reddedebilir.

1.4. Blauberg Group web sitelerini, Blauberg Group web sitelerini veya Blauberg Group web siteleri tarafından kullanılan herhangi bir web sitesini veya ağını zararsız hale getirecek veya Blauberg Group web sitelerinin diğer kullanıcılarına müdahale etmeyecek şekilde kullanmalısınız. Blauberg Grubu web sitelerini, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, uygunsuz, taciz edici, hakaret edici veya aşağılayıcı addedilebilecek materyallerin yayınlanması, kullanılması, kopyalanması, yayınlanması ve yayınlanması için izin verilmesi veya Blauberg Grubu web sitelerini promosyonel veya benzeri materyallerin dağıtımo için kullanması da dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanamazsınız.

1.5. Blauberg Grubu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (bundan böyle "Gizlilik Politikası"), mevcut Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olarak addedilecektir. Blauberg Grubu web siteleri ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa lütfen geri bildirim formu aracılığıyla bize bir mesaj göndererek Blauberg Grubu ile iletişime geçiniz.

1.6. Mevcut Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesi herhangi bir nedenle yasadışı, geçersiz ya da uygulanamaz hale gelirse, bu madde bu Kullanım Koşullarından dışlanmış sayılır ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

2. Blauberg Grubu Web Sitelerinin İçeriği

2.1. Blauberg Group web sitelerinde yayınlanan her türlü materyal ve bilginin telif hakları saklıdır ve yalnızca mevcut Kullanım Şartları uyarınca kullanılabilir. Bununla birlikte, Blauberg Grubu bu tür materyallerin ve bilgilerin kulanımının gerekli olduğunu düşünmesi durumunda, üçüncü kişiye yazılı olarak izin verilebilir. Blauberg Group, sınırlamalar olmaksızın Blauberg Group web sitelerinde yayınlanan materyallere ve bilgilere ilişkin münhasır mülkiyet haklarının sahibidir: materyalleri ve bilgileri, sınırlama olmaksızın, herhangi bir biçimde ve herhangi bir şekilde kullanma hakkı: yayın Çevirme, dönüştürme, uyarlama ve benzeri diğer değişiklikler, veritabanlarına, koleksiyonlara vb. Dahil olma, her türlü bilginin ifşa edilmesi veya elden çıkarılması, kullanıma (kira) ve benzeri diğer şekillere ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın çoğaltılması; Malzeme ve bilgilerin dışa aktarımı, materyal ve bilgilerin ithalatı, modifiye edilmiş materyallerin ve bilgilerin ihracatı, modifiye edilmiş materyallerin ithalatı ve bilgi ve diğer faaliyetler; Malzeme ve bilgilerin kullanımına ilişkin münhasır hak; Materyallerin ve bilginin yetkisiz kullanımını engelleme münhasır hakı.

2.2. Blauberg Group web sitelerinde gösterilen herhangi bir bilgi ve malzemeye yalnızca kişisel ticari olmayan kullanımlar için izin verilmektedir. Blauberg Group web sitelerindeki bilgilerin ve materyallerin herhangi bir kopyası, sizin tarafınızdan herhangi bir amaç için yapılmış ve dağıtılan kopyalarının mevcut Kullanım Koşullarını içermesi gerekir.

2.3. Herhangi bir kamusal veya ticari amaçla Blauberg Grubu web sitelerinin içeriğinin tek tek veya çoklu kullanımı, açıklanması, değiştirilmesi, aktarılması için Blauberg Grubu veya diğer ilgili üçüncü tarafın yazılı onayı gerekir.

2.4.Blauberg Grubu web sitelerinin içeriğinde bulunan Tüm telif hakkı bildirimleri veya diğer yazarlık faliyetleri sınırlama olmaksızın kopyalama veya indirme de dahil olmak üzere herhangi bir kullanım durumunda karşı korumalıdır.

2.5. Buradaki hiçbir şey, Blauberg Group web sitelerinde gösterilen materyallerin ve bilgilerin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesi için Blauberg Group adına bir garanti veya temsil oluşturmayacaktır. Blauberg Group web sitelerinde açıklanan herhangi bir ürün, hizmet, program veya teknoloji fikri mülkiyet hakları (bunlarla sınırlı olmaksızın, telif hakkı, ticari marka hakkı veya patent hakları dahil) Blauberg Grubu veya üçüncü tarafların mülkiyetinde olabilir. Blauberg Grubu, işbu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen her hakkını saklı tutacaktır.

2.6. Blauberg Grubu web sitelerinde yayınlanan kişilerin veya yerlerin görüntüleri Blauberg Grubu'na aittir ve bu nedenle Blauberg Grubu'nun veya gerekli diğer bir üçüncü tarafın yazılı görüşmesi ile Blauberg Grubu'nun gerekli gördüğü durumlarda kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen görüntülerin izinsiz olarak kullanılması, telif hakkı yasası, ticari marka kanunu, gizlilik yasası, şeffaflık yasası ve diğer kanun ve yönetmelikleri ihlal anlamına gelebilir.

2.7. Blauberg Grubu web sitelerinde yer alan bilgi ve materyaller yalnızca bilgi vermek amacıyla verilmiştir ve aksi açıkça belirtilmediği sürece yasal olarak bağlayıcı ilişkilerin oluşmasını sağlamaz. Blauberg Group web sitesinde Blauberg Group ve ürünleri, hizmetleri, programları veya teknolojileri ile ilgili olarak verilen bilgi ve materyaller, Blauberg Group'un ürün yelpazesi hakkında bilgi vermek amacıyla verilmiştir ve aksi açıkça belirtilmediği sürece ticari bir teklif oluşturmamaktadır.

2.8. Blauberg Grubu web sitelerinde verilen diğer web sitelerine yapılan göndermelerin, söz konusu web sitelerinde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin onaylanması veya onaylanmaması anlamına gelmediği konusunda uyarılmalıdır. Bu nedenle, Blauberg Grubu web sitelerinde referans verilen herhangi bir web sitesinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Bu web siteleri, Blauberg Grubu'nda sağlanan bağlantıları izlemek de dahil olmak üzere kendi sorumluluğunuz altında kullanılmalıdır.

3. Kullanıcı tarafından sağlanan Bilgi ve Materyaller

3.1. Kişisel bilgileriniz (Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi) dışında, Blauberg Grubu web sitelerine fikirler, kavramlar, teknikler, sorular, yorumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik veya diğer biçimde gönderdiğiniz herhangi bir bilgi veya materyal , Teklifler veya beyanlar gizli sayılmayacak ve mülkiyet dışı olarak kabul edilecektir. Bir Blauberg Group web sitesine gönderebileceğiniz herhangi bir bilgi ve materyal, Blauberg Group tarafından, ürün, hizmet, program veya teknoloji, yayın, halka açık gösteri, halka açık gösterim, çoğaltım Yöntem ve şekil, çeviri, dönüştürme, uyarlama ve benzeri değişiklikler, veritabanlarına, koleksiyonlara vb. Dahil olma, her türlü bilginin ifşa edilmesi veya elden çıkartılması, kullanıma tahsis (kira) ve benzeri işlemler, materyal ve bilgilerin ihracatı, ithalat Materyal ve bilgiler, değiştirilmiş materyallerin ve bilgilerin ihracatı, modifiye edilmiş materyallerin ithalatı ve bilgi ve diğer faaliyetler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir amaç için kullanılabilir.

3.2. Blauberg Group web sitelerine bilgi ve materyal göndererek, yazarın hakkını, ahlaki hakkını, şeffaflık veya gizlilik hakkını veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını, sınırlama olmaksızın bu tür bilgi veya materyallerde sahip olabileceğiniz bir feragatname ile birlikte geri alınamaz bir transfer gerçekleştirmiş olursunuz.

3.3. Blauberg Grubu web sitelerini kullanarak, Blauberg Group kendiniz ve Blauberg Group web sitelerini kullanma deneyiminiz hakkında sınırlı bir bilgi toplamasına izin vermiş olursunuz.

4. Blauberg Grubunun Garanti ve Sorumlulukları

4.1. Blauberg Group web sitelerinde bulunan bilgi ve materyaller, ürünlerin, hizmetlerin, programların veya teknolojinin belirli bir amaca uygunluğunun açık ve zımni herhangi bir garantisi olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Blauberg Grubu web sitelerinin içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır ve kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır.

4.2. Blauberg Grubu, Blauberg Grubu web sitelerinde sağlanan bilgi ve materyalin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti etmeyebilir. Blauberg Grubu ve Blauberg Grubu web sitelerinin geliştirilmesi ve yaratılmasıyla ilgili diğer tüm bireyler veya tüzel kişiler, şahsen veya başka bir şahıs tarafından veya dolaylı olarak, kasıtlı veya kaza sonucu oluşabilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Blauberg Group web sitelerinde verilen bilgi ve materyalleri ve / veya Blauberg Group web sitelerinde yer alan bilgi veya materyallerde yer alan herhangi bir hata ya da eksiklik için iletişime geçiniz.

4.3. Blauberg Group, Web sitelerinin, servislerin veya yazılımın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanacak herhangi bir hasar veya Blauberg Grubu web sitelerinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumlu tutulamaz.

4.4. Blauberg Group, Blauberg Group web sitelerinde açıklanan herhangi bir bilgiyi, ürün, hizmet, program ve teknolojiyi önceden haber vermeksizin değiştirme, ilave etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Blauberg Group, geçersiz hale gelebilecek herhangi bir bilgi, ürün, hizmet, program ve teknoloji ile ilgili herhangi bir güncelleme yapmaya mecbur kalmaz.

 

DÜNYADA

Daha fazla bilgi

RAKAMLARLA

 • 7

  Avrupada havalandırma ekipman ve aksesuarı fabrikası

 • 24

  Dünya çapında 15 ülkede 24 satış noktası

 • 100+

  100 milyondan fazla yaptık taraftar

 • 110

  Ürünlerimiz satıldığı ülke sayısı