blauberg-ventilatoren
zern-engineering
 vents
black-orchid
blauberg-motoren
Blauberg Group na świecie
Na przestrzeni lat, firmy, wchodzące w skład grupy Blauberg, wspierały strategię rozwoju długoterminowych relacji ze swoimi partnerami, zgodnie z planem powiększając udział w światowym rynku i zwiększając liczbę oficjalnych przedstawicielstw. Firma bierze aktywny udział w różnych imprezach targowych, prezentując swoje produkty i zdobywając nowe rynki.
Nasze sukcesy we współpracy z partnerami, nienaganna jakość produkcji i ścisłe przestrzeganie nałożonych na siebie zobowiązań - wszystko to ma pozytywny wpływ na rozwój grupy firm, zaspokajając popyt na wentylację wysokiej jakości w coraz większej liczbie krajów. Na dzień dzisiejszy produkty grupy firm można nabyć w ponad 100 krajach.