POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na stronie tej opisane zostały warunki, regulujące wykorzystywanie określonych produktów cyfrowych Blauberg Group.

1. Ogólne zasady i definicje.

1.1. W czasie przeglądania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób stron, a także informacji, materiałów, baz danych lub zawartości (dalej jako "materiały", "informacja", "zawartość")  Blauberg Group, przyjmują Państwo bez ograniczeń lub zastrzeżeń i udzielają pełną zgodę co do przestrzegania wszystkich warunków wymienionych w niniejszej Polityce prywatności stron Blauberg Group (dalej jako "Polityka prywatności").

1.2. Blauberg Group zastrzega prawo w dowolnym momencie do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszej Polityki prywatności poprzez aktualizację niniejszego komunikatu. Zmiany są uznawane za wprowadzone od momentu ich wyświetlenia w Polityce prywatności na dowolnej stronie Blauberg Group. Przed każdym korzystaniem z jakiejkolwiek ze stron Blauberg Group zobowiązują się Państwo do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, natomiast kontynuując korzystanie ze stron Blauberg Group, wyrażają Państwo zgodę na dowolne zmiany wymienione w Polityce prywatności w chwili korzystania z wymienionych stron.

1.3. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze stron Blauberg Group. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub uwag odnośnie do stron Blauberg Group, mogą Państwo skontaktować się z Blauberg Group poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza komunikacji zwrotnej.

1.4. Jeżeli którykolwiek z punktów niniejszej Polityki prywatności okaże się być nieprawnym, takim, który nie posiada mocy prawnej lub z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł służyć podstawą do złożenia pozwu sądowego, wymieniony punkt będzie uznany za niewłączony do niniejszej Polityki prywatności i nie będzie wywierał wpływu na rzeczywistość oraz możliwość złożenia pozwu na podstawie jakichkolwiek innych punktów.

2. Dane osobowe

2.1. Korzystając ze stron Blauberg Group, wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych (informacja, identyfikująca Państwa jako osobę: imię, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, grupa wiekowa itd.). Dane osobowe przekazywane są tylko w przypadku, kiedy dobrowolnie je Państwo udostępnicie. Np., żeby udzielić odpowiedzi na Państwa pytania, Blauberg Group może wymagać takich danych, jak Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy lub elektroniczny.

2.2. Blauberg Group nie sprawdza wiarygodności podanych przez Państwa  danych osobowych i nie ma możliwości kontroli  Państwa zdolności do czynności prawnych. Jednakże Blauberg Group wychodzi z założenia, ze udostępniają Państwo wiarygodne i właściwe dane osobowe, a także aktualizują je.

2.3. Korzystając ze stron Blauberg Group wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie (włączając zbieranie, rejestrację, gromadzenie, zapisywanie, adaptację, zmianę, aktualizację, wykorzystywanie i rozpowszechnianie - realizację, przekazywanie, depersonalizację, likwidację) udostępnionych przez Państwa danych osobowych w formie wiadomości, wprowadzanych do elektronicznych baz informacyjnych, w celu zapewnienia kontaktu w sferze reklamy, marketingu, a także w celach komercyjnych, przekazywania informacji na temat produktów Blauberg Group, badania popytu konsumentów.

2.4. Korzystając ze stron Blauberg Group, wyrażają Państwo zgodę na ujawnianie przez Blauberg Group swoich danych osobowych:

2.4.1. Na żądanie organów ścigania, regulacyjnych i innych organów państwowych, władz lokalnych, pozostałych upoważnionych struktur;

2.4.2. Jeżeli wymaga tego prawo lub decyzja sądu (postanowienie);

2.4.3. W przypadku, jeżeli Blauberg Group uważa, że ujawnienie jest konieczne lub zasadne dla uniknięcia, zaprzestania lub rozpatrzenia działań sprzecznych z prawem w stosunku do Blauberg Group lub osób trzecich.

3. Rejestracja

3.1. Blauberg Group posiada prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia mozliwości korzystania ze stron Blauberg Group, w przypadku, jeżeli nie przeszli Państwo procedury rejestracyjnej, następstwem której będzie utworzenie Państwa indywidualnego konta.

3.2. W celu dokonania rejestracji zobowiązują się Państwo do podania wiarygodnej i wyczerpującej informacji na swój temat, zgodnie z pytaniami w formularzu rejestracyjnym, a także do jej aktualizowania. W przypadku podania nieprawdziwej informacji, lub jeżeli Blauberg Group ma podstawę uważać, że podana informacja jest niepełna lub niewiarygodna, Blauberg Group zastrzega sobie prawo według własnego uznania do blokady lub usunięcia Państwa konta i całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do korzystania ze stron Blauberg Group.

3.3. W czasie rejestracji samodzielnie wybierają Państwo login (indywidualna składająca się ze znaków nazwa konta) i hasło dostępu do konta. Blauberg Group ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z określonych loginów, a także do podania wymagań, dotyczących loginu i hasła (długość, dostępne znaki itd.)

3.4. Sami ponoszą Państwo odpowiedzialność za bezpieczeństwo wybranego loginu i hasła, a także samodzielnie zapewniają Państwo ich prywatność. Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za wszystkie działania (a także ich skutki), przeprowadzone na Państwa koncie, uwzględniając przypadki dobrowolnego przekazania danych dostępu do konta osobom trzecim. Dodatkowo, wszystkie operacje wykonane na Państwa koncie uważa się za wykonane przez Państwa, poza przypadkiem, przewidzianym w punkcie 3.5. niniejszej Polityki prywatności.

3.5. Zobowiązani są Państwo do niezwłocznego powiadomienia Blauberg Group o jakichkolwiek znanych lub domniemanych przypadkach nieuprawnionego korzystania z Państwa konta, a także o jakimkolwiek znanym lub domniemanym naruszeniu bezpieczeństwa, w tym również utracie, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnianiu Państwa loginu lub hasła.

4. Dane nieosobowe.

4.1. Korzystając ze stron Blauberg Group wyrażają Państwo zgodę na automatyczne przetwarzanie przez Blauberg Group (uwzględniając zbieranie, rejestrację, gromadzenie, zapisywanie, adaptację, zmianę, aktualizację, wykorzystywanie i rozpowszechnianie - realizację i przekazywanie, depersonalizację, likwidację) określonych typów Państwa danych nieosobowych (informacja, która określa Państwa jako osoby, w szczególności: typ Państwa przeglądarki, adres IP, URL uprzednio odwiedzanej strony itd.)

4.1.1. Korzystając ze stron Blauberg Group wyrażają Państwo zgodę na instalowanie na wykorzystywanym urządzeniu plików cookies. Następnie, dane z pliku cookie na temat korzystania ze strony Blauberg Group będą przekazywane do Blauberg Group. Mogą Państwo usunąć lub zrezygnować z plików cookie  w dowolnym momencie. W tym celu należy zmienić ustawienia stosowanej przeglądarki. W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że nie będą mogli Państwo korzystać ze stron (w pełnym zakresie) Blauberg Group.

4.1.2. Korzystając ze stron Blauberg Group wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez Blauberg Group w celach reklamowych sygnalizatorów sieci Web (Web Beacon), rozsyłanie materiałów reklamowych za pomocą poczty elektronicznej i śledzenie odwiedzin na stronach Blauberg Group. Jeżeli odwiedzają Państwo strony Blauberg Group, zawierające sygnalizator sieci Web (Web Beacon), łączy się on z Państwa urządzeniem w celu określenia, między innymi, czy odwiedzali Państwo wcześniej taką stronę lub przeglądali określony materiał reklamowy.

4.1.3. Korzystając ze stron Blauberg Group wyrażają Państwo zgodę na pobieranie adresu IP do celów administarcji systemowej, diagnostyki problemów z serwerem, a także tworzenia statystyk.

4.2. Blauberg Group ma prawo do przetwarzania Państwa danych nieosobowych z wykorzystaniem osób trzecich.

4.3. Blauberg Group może także gromadzić dane nieosobowe, które udostępniają Państwo dobrowolnie, w szczególności, dane, pochodzące z wypełnianych ankiet lub badań.

4.4. Celem przetwarzania Państwa danych nieosobowych jest poprawienie działania stron Blauberg Group i Państwa wygody ich użytkowania.

5. Bezpieczeństwo udostępnionej  informacji.

5.1. Blauberg Group dokłada koniecznych i wszelkich starań w zakresie organizacyjnym i technicznym w celu zapewnienia ochrony Państwa informacji przed nieprawnym lub przypadkowym dostępem, zbieraniem, kopiowaniem, wykorzystaniem, rozpowszechnieniem (realizacją, przekazywaniem), zmianą, przetwarzaniem, blokowaniem, kasacją oraz innymi nieprawnymi działaniami w stosunku do niej przez osoby trzecie.

5.2. Prywatność Państwa danych osobowych jest chroniona, poza przypadkiem dobrowolnego udostępnienia informacji na swój temat nieograniczonej ilości osób.

NA ŚWIECIE

Dowiedz się więcej

W LICZBACH

 • 7

  Fabryk, zajmujących się produkcją urządzeń wentylacyjnych i akcesoriów zlokalizowanych w Europie

 • 24

  Przedstawicielstwa handlowe w 15 krajach na całym świecie

 • 100+

  Więcej niż 100 mln wyprodukowanych przez nas wentylatorów

 • 110

  Liczba krajów, w których sprzedawana jest nasza produkcja